Jump to content
Thailand Forum

tgeezer

Advanced Members
 • Content count

  2,629
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

274 Excellent

1 Follower

About tgeezer

 • Rank
  Platinum Member
 • Birthday 05/29/1945

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 • ICQ
  0
 • Yahoo
  ttgeezer@yahoo.co.uk

Previous Fields

 • Location
  Rachayothin Bangkok

Recent Profile Visitors

9,721 profile views
 1. การพูด

  ครูน้อยครับ เมื่ออ่านข้อความที่ผมเขียนแล้วคุณเห็นอย่างชัดได้ว่าสำเนียงผมไม่ถูก หากผมได้ทบทวนเองมา ผมก็หวังว่าจะแก้ไขได้บ้างแต่ผมอยากให้สมาชิกที่นี้เห็นได้ว่าจุดใหญ่เป็นการสื่อสาร ไม่ใช่การเขียนหรือการพูดอย่างเหมือนคนไทย ในตอนต้นกรณีมีคนเข้าใจแล้วจึงจะพอ คนที่เรียนภาษามีความคิดมากแต่ไม่มีภาษาพอสมควร ไม่เท่าที่ต้องการสำหรับสื่อความคิดนั้นแล้วให้คนไทยเข้าใจ แล้วก็เขาจึงต้องเปลียนใจ เปลียนเรื่องให้เป็นภาษาน้อยหรือง่ายกว่าก่อน ผมหวังว่าเขาจะเห็นได้ว่าไม่ต้องอาย แม้ได้พูดผิดพลาดคนไทยอาจจะเข้าใจ ผมเชือว่าทำอย่างนี้จะให้การคุยกับคนไทยอย่างสดวกสบายได้ ที่ผมเขียนแล้วใช้คำที่ผมคิดว่ามีนัยที่ผมต้องการแต่ยินดีที่เจอครูน้องที่ยอมช่วยเหลือได้ แต่ผิดหวังในไม่มีสมาชิกที่รวมหัว ขอโทษครับ สายแล้วผมต้องรีบไปทำงาน
 2. Tapatalk Issues

  Finally found this thread, I guess that I have been lucky in not being effected by the problem over the last eighteen months.
 3. thaivisaconnect

  Thank you so much, I am using the website and being unfamiliar find it difficult so didn't find 'forum support'!
 4. การพูด

  ครูน้อง I will depart briefly from Thai language to thank you for your contribution and try very hard not to upset you by being stubborn in refusing to use English equivalent words later. Apologies for my being slow but I had problems with the thaivisa app. I am composing my thoughts and I hope to be able to reply soon.
 5. thaivisaconnect

  Either few people use the app or we two are the only ones with a problem,. There has been a slight change, the screen doesn't provide an opportunity to do anything so no more messeges saying that I can't do it! I guess it is what is called "being hacked" but is it the app or me? I have three devices and each one is the same story. I tried on my iPhone using 4G and no difference. Are there no 'experts' here?
 6. thaivisaconnect

  "You are not logged in or do not have permission to do this action" this is the message I get, sometimes with "contact administrator" . I have reloaded the app.and I am logged-in. Hopefully someone, the "Administrator" will read this meanwhile I will use Safari.
 7. Help writing a birthday card in Thai

  We would all like to be able to make a joke in Thai! Sent from my iPad using Thaivisa Connect
 8. การพูด

  ผมสังเกตว่า digbeth ต้องการใช้ภาษาอังงกฤษในประโยคไทย ขอพยายามแปลเป็นภาษาไทยหน่อย culture แปลได้เป็น สิ่งที่คณะคนไดคณะหนึ่งทำเป้นระเบียบในสมัยใดสมัยหนึ่ง การนี้เปลียนจากสมัยก่อน แล้วก็เรียกได้ว่าความเจริญหรือวัฒนธรรมของคณะนั้น popular แปลได้โดยปริยายว่า ตอนนี้หรือสมัยนี้ แล้วก็ popular cuture = วัฒนธรรมสมัยนี้ แต่ผมคิดว่า ถ้ารู้เรืองงแล้ว ใช้แค่วัฒนธรรมก็พอ Word order= ตำแนงของคำใดคำหนึ่งในประโยคนั้น คุณเห้นได้ว่าผมชอบเขียนข้อว่า "....ใด...นึ่ง " ที่ผมคิดว่าหมายถึง "any one of..." or "a" . Passive voice เป็นคำของภาษาศาสตร์ดา้นภาษสอังกฤษ ผมจึงไม่รู้เรืองเลย ขอให้ตัวอย่างหน่อย digbeth. Sent from my iPad using Thailand Forum - Thaivisa mobile app
 9. คนขอทาน

  Here is how a chap who has just graduated feels about บ้านนอก From Facebook a picture of his graduation from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี "Rajamangala University of Technology Tanyaburi Satadium."j .....ขอบคุณคนะสถาปัตยกรรมศาศตร์ที่เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เด็กบ้านนอกคนนึง... Anybody have any thoughts on the English version of the university and คนนึง ? Sent from my iPad using Thaivisa Connect
 10. การพูด

  digbeth ขอบคุณมากครับที่สอน "กว่าจะเรียนรู้ได้" เรื่องสนุกมากกว่าเรื่องยากครับ ผมไม่ได้เรียนภาษาไทย เป็น foreign langauge ไม่คอยสนใจการแปลภาษาครับ คิดว่าไม่จำเป็นเปรียบเทียบภาษาเพราะงานแบบนั้นจะให้ภาษาไทยเปลียนแล้วกล้ายเป็นเงาของภาษาอังกฤษได้ง่าย แปล adjective ได้ เป็นคำที่ขยายความของคำนาม adverb ขยายคำกริยาเช่นเดี้ยวกัน แต่คำวิเศษณ์มีหน้าที่ทั้งสอง บรกติคำวิเศษณ์ตั้งอยู่ข้างหลังคำที่ได้ถูกการขยาย ผมคิดจะว่าคำขยาย แทน adjective/adverb ดีกว่า ผมชอบเรียน ข้อความใหม่ตอ่ไปนี้ "คู่เฉพาะ" ผมจะเรียกนั้นว่า คำขยายคำกริยาหรือคำนาม หรือไม่ให้หน้าที่ดีกว่า "ถ้าไม่ได้ใช้ผิด" ผมเข้าใจว่า ถ้าไม่ได้(หรือ)ใช้ผิด ขอบคุณอีกครับผม Sent from my iPad using Thailand Forum - Thaivisa mobile app
 11. การพูด

  ขอโทษนะ digbeth ผมไม่ได้สังเกตว่ามีหน้าเรื่อยไป Sent from my iPad using Thailand Forum - Thaivisa mobile app
 12. การพูด

  สวัสดีครับDiveDave ฝึกภาษาด้วยกันอย่างไร จึงต้องเขียนภาษาพูดเทานั้น ต้องคิดคำไทยและใช้แต่คำไทย ผมรู้สึกว่ายากมากเพราะผมมีความรู้น้อยด้านภาษาไทย Sent from my iPad using Thailand Forum - Thaivisa mobile app
 13. คนขอทาน

  Nice one DiveDove, we all see things slightly differently. My view of บ้านนอก is that it is jocular, if it were otherwise I wouldn't use it. Used to describe someone I would mean 'a yocal'. I describe myself as living บ้านนอก in UK and I expect people to recognise it as not in a city or town, certainly not London. Since they are my friends I am being self deprecating also, as you say. People going home to Isaan are doing just that, going home' (กลับบ้าน) where they have family and roots, I have never thought that they think of home as บ้านนอก. ขอทาน depends on your point of view, I say that it means 'beggar' or 'to beg'. I think that I would rather ignore them than accuse them of being beggars especially since I am a farang and thought to be in a position to help. Where I live in Bangkok there are not many beggars when I am out, I think that they turn up in the cool of the evening when there are more punters about. Sent from my iPad using Thaivisa Connect
 14. การพูด

  โอเค ไม่มีใครสนใจเรื่องไวยากรณ์ ตกลงแล้วการศึกษาภาษาเป็นงานที่น่าเบื่อมาก เมื่อวานพี่กับผมได้ไปดู พิพิธภัณฑสาถานอู่ทหารเรือ หรือ (อาจพูดถูกได้ว่า อู่เรือทหาร) เมื่อวานเป็นวันหนึ่งที่มีอากาศดี ไม่มีฝนอย่างวันก่อน การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นเป็นงานสนใจสนุข เราต้องขึ้นรถไฟฟ้าและ ลงเรือออกจากเกาะที่ผมอาศัยอยู่ เราได้ไปพิพิธภัณฑ์หลายครั้งแล้ว ครั้งแรกไปเพื่อดูเรือรบที่จมอยู่ใต่นำ้เมื่อสี่ร้อยปีที่แล้ว เรือลำนี้ได้ถูกการยกขึ้นจากที่นอนอยู่ไต่นำ้ในเวลาประมาณสามสิบปี่ที่แล้ว ขึ้นสำเร็จแล้วนำมาถูกตั้งอยู่ในเขตอู่เรือรบสมัยนี้ แคนี้พอครับ เพราะผมคงผิดพลาดหลายอย่างแล้วจึงให้เพือนมีโอกาศแก่ไขครับ Sent from my iPad using Thaivisa Connect
 15. คนขอทาน

  Here are some questions: Should you use บ้านนอก to describe someone if you are not in Bangkok? Can anyone substitute ต่างจังหวัด for บ้านนอก ? Sent from my iPad using Thailand Forum - Thaivisa mobile app
×