Sign in to follow this  
Followers 0
Lithobid

Payap University: Class Notes

80 posts in this topic

ID: 22   Posted (edited)

We have been reviewing for the last few days, although today we hit some new material. Here are some new vocabulary words.

Sickness – ความเจ็บป่วย Symptoms –อาการ

คัดจมูก – Stuffy Nose

ปวดหัว – Headache

เป็นไข้ – Fever

ท้องเสีย – Have Diarrhea

เพลีย – Have no energy, listless

ปวดท้อง - Stomach Ache

จาม – Sneeze

ไปห้องน้ำบอยๆ – Goto the toilet often

น้ำมูก – Runny Nose

เป็นลม – To faint

เบื่ออาหาร – Not hungry (Literally "bored of food")

ท้องเดิน – To have Diarrhea

สั่น- Chills, to shiver

เรอ – Burp

ไอ – Cough

อาเจียน – Throw Up ( Informal - อ้วก)

มีไข้ - To have a fever

Here is some more vocabulary to use in conversation with a Dr. or to talk about health conditions.

ควร- Should

รักษา – Treat, Take care

ดูแล- Take care

สุขภาพ – Health

แข็งแรง – Strong, Healthy

เสมอ – Always

ออกกำลังกาย – Exorcise

สะอาด – Clean

ปลอดภัย – Safe (Opposite – อันตราย)

เจ็บป่วย - To be sick (ไม่สบาย)

พักผ่อน – To rest

เพียงพอ – Enough

ทันที – Suddenly, quickly

ส่วนใหญ่ = ส่วนมาก – Most of

ดังนั้น - So

รีบ – Hurry

ปรึกษา – Consult

คนป่วย = คนไข่ – Patient

More to come enjoy!

Cheers

Lithobid :o

Edited by Lithobid

Share this post


Link to post
Share on other sites

ID: 23   Posted (edited)

Here's a little reading practice about going to see the doctor. Good for review of health words, and obviously sentence construction. I didn't write this, just copied it for typing practice, hope the mistakes are few and far between. Enjoy!

ไปหาหมอ

เมื่ออยู่ต่างประเทศควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ นักศึกษาควรออกกำลังกายทุกวัน หรือเล่นกีฬาก็ได้และกินอาหารที่สะอาดและปลอดภัย เพราะอาหารทำให้เจ็บป่วย เช่น ท้องเสียได้ การทำงานหนักมากทำให้ปวดหัว และ ไม่สบายได้ นักศึกษาต้องพักผ่อนให้เพียงพอ

เมือไม่สบายควรไปหาหมอทันที ไม่ควรซื้อยาจากร้านขายยามากินเอง จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ได้ หรือที่คลินิคก็ได้ หมอคนไทยส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้ดี

ดังนั้นจำไว้ว่าเมื่อปวดหัว ตัวร้อนเป็นไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง ท้องเสีย หรือ เมื่อมีอาการไม่สบาย ควรรีบปรึกษาหมอ

จงตอบคำถามต่อไปนี้

๑ เมื่ออยู่ต่างประเทศ ควรทำอย่างไร

๒ นักศึกษาควนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาหรือไม่

๓ ทำไมนักศึกษาควรกินอาหารสะอาดและปลอดภัย

๔ ถ้าทำงานหนักมาก จะเป็นอย่างไร

๕ เมื่อมีอาการไม่สบายควรรีบไปปรึกษาใคร

Cheers

Lithobid :o

Source: Payap University Intensive Thai Studies Program

Edited by meadish_sweetball

Share this post


Link to post
Share on other sites

ID: 24   Posted (edited)

Been a while since my last post, though studies are still going well, and much improvement is happening! I cannot suggest Payap enough for those of you who wish to gain a stronger command of the Thai language. This weeks topic, cleaning house!

ทำความสะอาด

คำศัพท์

เพิ่ง – Just

เลื่อน – Slide

ผึ่งแดด – Hang in the sun

จัด – To straighten things up

วาง – To place

เช็ด – To dust

ถู – To mop

อุปกรณ์ – Equipment or tools

เครื่องนอน – Bedding

กะละมัง – Wash basin

ถังน้ำ – Water bucket

ไม้กวาด – Broom

ไม้ถูพื้น – Mop with handle

ผ้าถูพื้น – Hand mop (towel for mopping the floor)

เครื่องสำอาง – Make-up

บทสนทนา

ก: ห้องสกปรกอีกแล้ว เพิ่งทำความสะอาดเมื่อสองสามวันนี้เอง

ข: เรวช่วยกันทำอีกทีดีไหม อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันปีใหม่แล้ว

ก: ก็ดี ทำกันตอนนี้ไหม ผมจะไปเอาอุปกรณ์ทำความสะอาดมา

ข: ฉันจะเลื่อนเตียงกับโต๊ะไว้ก่อน

ค: ผมคิดว่า เราเอาเครื่องนอนไปผึ่งแดดด้วยดีกว่า วันนี้มีแดดดี

ข: ก็ดี เหมือนกัน

ค: หนังสือก็ควรจัดใหม่นะ

ข: กะละมัง ถังน้ำ แปรงสีฟัน หวีและเครื่องสำอาง วางแบบนี้ไม่ได้นะ

ก: อุปกรณ์ทำความสะอาดมาแล้วครับ

ค: ขอไม้กวาดให้ผมครับ ผมจะกวาดห้อง

ก: ผมจะเช็ดโต๊ะและเก้าอี้ก่อน แล้วจะถูพื้นทีหลัง

ข: ดีคะ ทำให้สะอาดนะคะ ฉันจะจัดหนัสือ

ค: เราหารูปสวย ๆ มาไว้สักรูปดีไหม

ก: ก็ดี เอารูปนี้ไหม

ค: ครับ สวยดี

Source: Payap University Intensive Thai Studies Program

Edited by Lithobid

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lithobid: it is very generous of you to share your lessons with others like this. :o

All the best to you in your studies.

Share this post


Link to post
Share on other sites

เรวช่วยกัน should be เราช่วยกัน

ฉันจะจัดหนัสือ should be ฉันจะจัดหนังสือ

Share this post


Link to post
Share on other sites

ID: 27   Posted (edited)

Howdy all, Study continues, we had an interesting lesson a few weeks ago concerning labeling, and I thought I should share. I'm sure many of you have spent time staring at the backs of shampoo and medicine bottles pondering, perhaps this helps clear some things up.

คำศัพท์

แก้ปวดแก้ไข้แก้ไอแก้เจ็บคอ – Cure – ache, fever Ect.

อาการ – Symptoms

คำเตือน – Warning

ตับโรคตับ – Liver, liver disease

ปรึกษา – Discuss / consult

ปวด – Pain, ache เมื่อย – fatigued tired

แผง – (Clf.) Pack

เกิน Over exceeding -- ไม่เกิน

เป็นพิษ – Toxic มีพิษ – contains poison

ไต – Kidneys โรคไต – Kidney disease (Renal Failure)

แพทย์ – Doctor

เภสัชกร – Pharmacist

อุณหภูมิ – Temperature

รับประทาน – Formal for "eat" (you can see where ทาน comes from)

ไทลินอล

ยาเม็ดลดไข้ แก้ปวด พาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม

วิธีใช้ (Directions)

รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 4 ครั้ง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ ½-1 เม็ด

คำเตือน (Warning)

1. ยานี้จะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อเกิน 5 วัน

2. ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา

3. ห้มใช้สำหรับอาการปวดเมื่อย เนื่องจากทำงานหนัก

เก็บในที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซียส

แผงละ 4 และ 10 เม็ด

ผลิต 05032008

หมดอายุ 05032009

Translation

Medicine for fever or aches, paracetamol 500 mg.

Directions:

Take every 4 to 6 hours when you have symptoms

You shouldn't take more than 4 pills in 1 day

Adults take 1-2 pills for each dose

Children 6-12 years of age should take ½-1 pill

Warning:

  • This medicine can be poisonous if taken for extended periods of time, do not exceed 5 days.
  • If you have liver, or kidney disease you should consult your doctor or pharmacist before use.
  • Stop use if you have severe aches, or fatigue and avoid heavy exorcise while using.

Keep at a temperature lower than 30 degrees Celsius

Packs of 4 and 10 pills

Cheers! Lithobid

Source: Payap University Intensive Thai Studies Program

Edited by Lithobid

Share this post


Link to post
Share on other sites

ID: 28   Posted (edited)

Usages of the verb ไป and มา

These two little verbs, are fairly straight forward, unless they are combined with other verbs such as โทร (to call) or เอา (want,take,bring)

Here are some common sentence structures that are used in speaking, and I feel setting them side by side makes it a little easier to remember which is which.

Basic Structures

A:

เอา__(n.)__ไป = to take something somewhere

Ex. พรุ่งนี้ผมจะเอาหนังสือไปโรงเรียน

(Tomorrow I will take my book to school.)

เอา__(n.)__มา = to bring something somewhere

Ex. ตอนบ่ายคุณควรเอามือถือมาที่นี้อีกครั้ง

(In the afternoon you should bring your phone here again.)

*นำ is substituted for เอา for a more formal spoken language*

นำ_(n.)_ไป

นำ_(n.)_มา

*Note that these structures are used with nouns and they must be things. Do not use this structure with people, or animals, พา should be used instead.

B:

ไปเอา_(n.)__ to go to get something

Ex. ตอนนี้ผมไปเอาอาหารไทย

(Right now I am going to get some Thai food.)

มาเอา_(n.)__ to come and get something

Ex. เธอมาเอาหนังสือวันนี้

(She will come get the book today.)

C:

โทรไปหา_(Obj.)

โทรมาหา_(Obj.)

โทรมาหา- to get a call from someone, used

1. if talking about someone going to call you

Ex. เอธจะโทรมาหาผมวันนี้

(She is will call me today)

2. If talking about a call from someone,

Ex. แม่ทโทรมาหาผมที่เชียงไหม่

(Mom called me in Chiang Mai)

โทรไปหา – To call someone

Ex. ผมจะโทรไปหาเพื่อนเกี่ยวกับไปเที่ยวคืนนี้

(I will call my friend about going out tonight)

I learned these structures separately, and found it much easier to get straight when they are put together. Hope this helps solve the ไป มา usage confusion. (Unless I'm the only one confused! Lol)

Cheers

Lithobid

Edited by Lithobid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Usages of the verb ไป and มา

These two little verbs, are fairly straight forward, unless they are combined with other verbs such as โทร (to call) or เอา (want,take,bring)

Here are some common sentence structures that are used in speaking, and I feel setting them side by side makes it a little easier to remember which is which.

Basic Structures

A:

เอา__(n.)__ไป = to take something somewhere

Ex. พรุ่งนี้ผมจะเอาหนังสือไปโรงเรียน

(Tomorrow I will take my book to school.)

เอา__(n.)__มา = to bring something somewhere

Ex. ตอนบ่ายคุณควรเอามือถือมาที่นี้อีกครั้ง

(In the afternoon you should bring your phone here again.)

*นำ is substituted for เอา for a more formal spoken language*

นำ_(n.)_ไป

นำ_(n.)_มา

*Note that these structures are used with nouns and they must be things. Do not use this structure with people, or animals, พา should be used instead.

B:

ไปเอา_(n.)__ to go to get something

Ex. ตอนนี้ผมไปเอาอาหารไทย

(Right now I am going to get some Thai food.)

มาเอา_(n.)__ to come and get something

Ex. เธอมาเอาหนังสือวันนี้

(She will come get the book today.)

C:

โทรไปหา_(Obj.)

โทรมาหา_(Obj.)

โทรมาหา- to get a call from someone, used

1. if talking about someone going to call you

Ex. เอธจะโทรมาหาผมวันนี้

(She is will call me today)

2. If talking about a call from someone,

Ex. แม่ทโทรมาหาผมที่เชียงไหม่

(Mom called me in Chiang Mai)

โทรไปหา – To call someone

Ex. ผมจะโทรไปหาเพื่อนเกี่ยวกับไปเที่ยวคืนนี้

(I will call my friend about going out tonight)

I learned these structures separately, and found it much easier to get straight when they are put together. Hope this helps solve the ไป มา usage confusion. (Unless I'm the only one confused! Lol)

Cheers

Lithobid

I wondered why not just say โทรไปถึง well apparently some people say that the หา used to be necessary when there were not a lot of 'phones to go round and it was a question of finding the person. When telephoning a house 'phone we still say ขอสายคุณ...... the reply is often คุณ.....พูดคะ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Great post, Lithobid. It is interesting to see that Thai in the "ไป" "มา" structure retains some of the flavor of the English "bring" and "take" model, a distinction often lost in commonly spoken English.

Your information will be very helpful to us learners. Thanks again.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks Lithobid,

A great effort. A little too advanced for me at the moment as I've been lazy with reading and writing Thai, but it has given me a bit of a shove towards starting again and I'll be back when I progress from gaw gai, kaw kai.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ID: 32   Posted (edited)

Sorry boys and gals, but I've been busy, I'm glad Meadish hasn't yanked my pinned post lol.

Here's another one that really urks my chain in usage.

ไม่ค่อย __Adj./Adv./V.__เท่าไหร่(เท่าไร) - This is how you say "Not very X" or "I don't X very much" [adverbs and verbs in Thai are overlapping classes in this respect]

Now in my beginning days I would just say ไม่ชอบ – I don't like, but this isn't the case with most things.

Do you like to eat ผัดไทย? Well, yes, but I don't eat it often, in fact rarely, so to graduate in the language a bit I would say

ใช่ ผมกินผัดไทย แต่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไร(เท่าไหร่) - Yes, I eat PatThai, but not very often.

ใช่ ผมกินผัดไทย แต่ไม่ค่อยชอบเท่าไร(เท่าไหร่)– Yes, I eat Pat Thai, but I don't like it very much.

My problem is the ending structure of เท่าไร – how much which here when applied to the end of the sentence, changes it's meaning from "How Much" to "How Often"

This one always racks my brain. Hope this helps some of you, Happy Holidays, and again apologies for not posting for so long.

Cheers,

Lithobid

Edited by meadish_sweetball
Corrected spelling and tried to remove leftover formatting tags.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please allow me to correct some parts.

ไม่ขอย__Adj./N./v__เท่าไร - this is how you say not very much.

It should be ไม่ค่อย __Adj./Adv./V.__เท่าไหร่(เท่าไร).

ไช่ผมกินผัดไทยแต่ไม่ชอบเท่าไร – Yes I eat Pat Thai, but not very often.

It should be "ใช่ ผมกินผัดไทย แต่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไร(เท่าไหร่) - Yes, I eat PatThai, but not very often.

Or,"ใช่ ผมกินผัดไทย แต่ไม่ค่อยชอบเท่าไร(เท่าไหร่) - Yes, I eat PatThai, but I don't like it much.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Please allow me to correct some parts.
ไม่ขอย__Adj./N./v__เท่าไร - this is how you say not very much.

It should be ไม่ค่อย __Adj./Adv./V.__เท่าไหร่(เท่าไร).

ไช่ผมกินผัดไทยแต่ไม่ชอบเท่าไร – Yes I eat Pat Thai, but not very often.

It should be "ใช่ ผมกินผัดไทย แต่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไร(เท่าไหร่) - Yes, I eat PatThai, but not very often.

Or,"ใช่ ผมกินผัดไทย แต่ไม่ค่อยชอบเท่าไร(เท่าไหร่) - Yes, I eat PatThai, but I don't like it much.

A million thanks yoot, I appreciate your attention to my F&^%$ up's! Lol that's why I love this language. Please keep up the help in future postings!

Cheers

Lithobid

Share this post


Link to post
Share on other sites

ID: 35   Posted (edited)

So we've entered a new year, and some new trials, first of all, as a pilot myself, hat's off to Sully putting her down in the Hudson. But moving on,

I thought I should move backwards a little bit, and talk about some commonly used words, but used in different ways. Most of you should be familiar with the expression เวลาว่าง – Free time. In fact you've probably learned to say คุณมีเวลาว่างไหม – do you have some free time?

Let's start

Some Vocabulary first.

ว่าง - free

ด่ำ - evening

เรา – we. us

กินเลี้ยง – to banquet

สโมสร – a club

เมา - to get drunk (I think we've all heard this one before hehe)

ดื่ม – to drink

Example:

ก. ค่ำนี้คุณว่างไหมครับ

ข. ว่างค่ะ

ก. ค่ำนี้เราจะทานบาร์บีคิวสเต๊กกัน คุณมาทานด้วยกันกับเราสิครับ (that word is English for Barbecue and steak [บาร์บีคิว] [สเต๊ก] )

ข. ดีจังเลย ตกลงฉันจะไปค่ะ

Translation:

A. Are you free tonight?

B. Yes. I am free.

A. Tonight we are having barbecued steak. Why don't you come and eat with us?

B. Suits me fine. I'd love to come.

** Taken from class notes at Payap University's ITP Program.***

Cheers

Lithobid

Edited by meadish_sweetball

Share this post


Link to post
Share on other sites

Just finished a refreshing shower, if that’s what you should call it. I lived in Phuket for 2 years, and never had anything but a bowl and a 50gal trash bin in the bathroom. This morning, was cold in Chiang Mai, and the balance has changed a bit, I turn the power of the water heater to Nuclear and then allow single drops of water to flow from the faucet. This way I can get luke-warm water. Oh well, never mind my hygiene troubles on to the next problem at hand.

ทำไม_sbj.__ไม่ – why don’t __sbj.___

ทำไมเราไม่ – Why don’t we……..

ผมได้อยู่แล้ว – It’s ok with me.

These two are great next level speaking phrases, and are also more polite than the beginning mutterings most of us learn.

ทำไมเราไม่ไปกินข้าวกัน – “why don’t we go and eat together”. This is a really polite way to invite someone to go and eat with you.

ผมได้อยู่แล้ว – “It’s ok with me” This phrase is one I’ve begun to use rather than saying ผมบอกคุณแล้ว – “I’ve told you already.”

I know those of you who work with Thai’s 11:59 comes along and you can feel the tremor through the floor of legs shaking in anticipation of LUNCH! What would most commonly happen is, one member of staff would ask me if Id like to join in, and I’d say ได้ครับ , and then the next member of staff would ask the same thing. After being asked 20-30 times, I would get a little โมโห “angry” and say ทำไมคุณถามผมบ่อยๆ ผมบอกคุณแล้วอยากไป!!! –“Why do you keep asking me I told you already I want to join for lunch!”

Now, in my aged, wiser years, I’ve found the best response to repeated questions of the same subject matter is, ฉัน/ผมได้อยู่แล้ว and have actually found, if I use this phrase, I’m not asked repeatedly.

Hope this helps some of you along, never give up, and never do too much in one day, after all this is Thailand.

Cheers

Lithobid

Share this post


Link to post
Share on other sites
ทำไมเราไม่ไปกินข่าวกัน

ทำไมเราไม่ไปกินข้าวกัน

Share this post


Link to post
Share on other sites
ทำไมเราไม่ไปกินข่าวกัน

ทำไมเราไม่ไปกินข้าวกัน

Boy if you had a nickle for every time, you'd be a rich man by now, Thanks again.

P.S. I thought that looked funny when I typed it.

Lithobid

Share this post


Link to post
Share on other sites
ทำไมคุถามผมบอยๆ ผมบอกคุณแล้วอยากไป

ทำไมคุณถามผมบอยๆ

Interesting thread, keep up the good work!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Just a short one today, for I have an appointment with my teacher soon.

Expressions with ไปส่ง – “to see someone off”

Vocab:

เมื่อคืน- last night

เธอ- you (woman) she/her

ไปส่ง- to see (someone) off

สนาม - Field

บิน – to fly

สนามบิน – the airport

เพื่อน - Friend

ราวๆ / ประมาณ – Approximately, about

Conversation

ก. เมื่อคืนนี้เธอไปอยู่ที่ไหนมา – Where were you last night?

ข. ฉันไปส่งเกร็กที่สนามบิน – I went to the airport to see Gregg off.

ก. อย่างนี้นี่เอง – Oh, I see

อย่างนี้นี่เอง – This is a great expression, if you happen to be confused and then the light bulb comes on!

Cheers

Lithobid

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

BANGKOK 26 May 2017 20:06
Sponsors